Anna Fernàndez Clot

Anna Fernàndez Clot

Universitat de Barcelona

Llicenciada en Filologia Catalana (2010) i doctora en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat de Barcelona (2017).

És investigadora postdoctoral al projecte "Ioculator seu Mimus. Performing Music and Poetry in Medieval Iberia" (ERC-CoG-2017, IP: Anna Alberni), del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UB. Membre del Centre de Documentació Ramon Llull i del Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana. Coordina el portal Manícula: taller d'edició i anotació de textos. Ha participat en l'elaboració de la Base de Dades Ramon Llull, del Diccionari de Textos Catalans Antics i del Nou Glossari General Lul·lià, i col·labora en l'edició de la sèrie NEORL. És coautora de l'edició crítica del segon volum del Llibre de meravelles (NEORL XIII) i autora de l'edició crítica de la Medicina de pecat de Ramon Llull (de pròxima publicació a la NEORL). Ha publicat diversos treballs sobre la producció poètica de Ramon Llull.

 

 

Articles signats

Manícula amb cos de drac

Signe traçat al marge d'un text que representa una mà, a vegades amb el dit índex estès, per cridar l'atenció sobre un fragment determinat.

Categoria: