Raquel Parera

Raquel Parera

Editorial Barcino

Llicenciada en Filologia Catalana (UAB, 2003, amb Premi Extraordinari de Llicenciatura). Doctora en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals (UAB, 2018).

S'ha centrat en l'estudi de la biografia d'Andreu Febrer i de la seva versió en vers (1429) de la Divina Comèdia de Dante, però li interessa tota la literatura medieval, especialment la relacionada amb Itàlia, on realitzà una estada de recerca el 2006 (Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'). És membre del Grup de Recerca Consolidat de Literatura i Cultura a la Baixa Edat Mitjana. Ha estat membre del projecte Corpus Digital de Textos Catalans Medievals, subprojecte Traduccions (UAB, 2005-2011). Ha participat en diversos congressos i en el Seminari de Literatura i Cultura de l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna (UB).

Ha exercit la docència a la Universitat Autònoma de Barcelona (2007-2011) i ha ofert cursos divulgatius sobre literatura medieval a les biblioteques. També ha traduït de l'italià al català.

Com a membre de l’equip filològic de l’Editorial Barcino des de 2008, revisa originals d’edicions crítiques (col·lecció Els Nostres Clàssics), d’edicions regularitzades (col·lecció Biblioteca Barcino) i d’adaptacions al català actual (col·lecció Tast de Clàssics) per tal de garantir la qualitat i el rigor filològic que caracteritzen els productes de Barcino.