Simone Sari

Simone Sari

Universitat de Barcelona

Doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Siena (2009). És investigador postdoctoral del programa europeu Maria Skłodowska-Curie (Horizon 2020) al Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona, i treballa en el projecte de recerca Christianus Arabicus. Ramon Llull (1232-1316): a Vernacular Writer Between Christianity and Islam, en el marc del qual prepara una nova edició crítica dels Cent noms de Déu de Ramon Llull. Forma part del projecte de recerca Recercaixa El llegat trobadoresc en la construcció de la identitat europea: l'aportació de les corts catalano-aragoneses medievals (Universitat de Girona), dirigit per la Dra. Miriam Cabré.

S’ha dedicat principalment a la producció poètica de Ramon Llull, sobre la qual ha publicat diversos articles. És autor de l'edició crítica de les Hores de nostra Dona i del Desconhort de nostra Dona (NEORL XI, 2012), d'edicions divulgatives d’obres en vers de Llull i de traduccions a l’italià d'obres catalanes medievals (Vita Christi d’Isabel de Villena, 2013; Llibre de santa Maria de Ramon Llull, 2017).