Vés al contingut

Biblioteca Barcino

La Biblioteca Barcino és una col·lecció iniciada l'any 2004 per l'Editorial Barcino.

Ofereix edicions dels clàssics de la literatura catalana antiga amb ortografia normativa i aclariments lingüístics, històrics i culturals.

Aquests llibres faciliten al lector la comprensió lingüística i conceptual del text i n’hi ofereixen una contextualització històrica rigorosa i força completa.

L'objectiu d'aquesta col·lecció, per tant, és posar a l’abast dels lectors actuals, no necessàriament especialistes però amb un cert nivell de formació, els clàssics de la literatura catalana antiga en edicions fiables però assequibles i manejables, que retallin la distància lingüística i cultural que separa el públic actual de les produccions antigues, però que respectin la varietat lingüística antiga (és a dir, que no actualitzin el text). Des d'aquest punt de vista, l'esperit divulgatiu de la col·lecció té com a precedent els primers volums publicats a la sèrie Els Nostres Clàssics (especialment entre 1924-1928), que presentaven el text d'acord amb la normativa ortogràfica fabriana i anaven acompanyats de notes lingüístiques i conceptuals.

Les edicions de la Biblioteca Barcino parteixen d’edicions crítiques, en les quals ja s’hagin detectat i solucionat els problemes i deturpacions textuals propis de la transmissió antiga, però s'eliminen les particularitats gràfiques pròpies de les edicions filològiques i s'ofereixen els textos amb l'ortografia normalitzada. No s’intervé, en canvi, en les característiques lèxiques, morfològiques o sintàctiques de les obres, per evitar una excessiva modificació del text original. Els aspectes lingüístics i els passatges obscurs que requreixen explicacions addicionals per afavorir una correcta interpretació del text s’aclareixen en nota a peu de pàgina.

 

Els volums contenen, a més del text regularitzat i anotat, una introducció que situa l'obra en el seu context històric i cultural i que presenta les principals característiques estructurals i de contingut de l'obra, i un glossari amb formes lèxiques antigues i la seva equivalència en la llengua actual.

Les edicions són a cura de filòlegs i especialistes que coneixen bé els textos. A més de l'editor, pot ser que en un mateix volum hi participin altres persones, que s'ocupen de la regularització i anotació del text, de la introducció, o bé de l'adaptació i traducció en els casos que presenten aquesta opció.

Aquest tipus d'edicions divulgatives de la Biblioteca Barcino permet que lectors amb un cert nivell de formació i interès per la literatura catalana medieval puguin accedir als textos sense dificultats lingüístiques. Estan especialment pensades per a estudiants universitaris i de segon ensenyament i per a persones interessades a accedir als clàssics catalans sense els filtres de les edicions actualitzades i sense les particularitats de les edicions crítiques.

► En la majoria de casos s'edita el text complet d'una sola obra, però quan les obres són molt extenses s'ha optat per editar una selecció de fragments representatius del text (com és el cas del Llibre de contemplació de Ramon Llull, volum 5). En altres casos l'edició correspon a una antologia de textos d'un mateix autor, és a dir, a una selecció de diverses obres (com és el cas de l'antologia d'Ausiàs March, Per haver d'amor vida, volum 3) o una selecció de passatges de diferents obres (com és el cas de l'antologia de Francesc Eiximenis, Llibres, mestres i sermons, volum 2).

► Excepcionalment, els textos poden anar acompanyats, també, de traduccions i d'adaptacions al català actual.

 • L'edició de les Homilíes d'Organyà (volum 1) inclou el text crític, una adaptació al català modern, traduccions al castellà i a l'anglès i una edició facsímil del manuscrit.
 • Les edicions del Tractat sobre l'amor heroic d'Arnau de Vilanova (volum 7) i de la Vida de mestre Ramon de Ramon Llull (volum 8) parteixen de la versió llatina del text, que es presenta acarada a una traducció al català modern.
 • Les edicions del Desconhort de nostra Dona de Ramon Llull (volum 9) i del Jaufré (volum 14) presenten la versió regularitzada del text en vers (en occità) i una traducció en català modern també versificada.

► El tipus d'anotacions que s'introdueixen als textos varia segons l'obra editada; així, per exemple, hi ha volums que contenen tant notes lingüístiques i conceptuals com notes culturals i comentaris específics del text (com a l'antologia d'Ausiàs March, Per haver d'amor vida, volum 3), mentre que d'altres presenten sobretot notes lingüístiques i conceptuals que ajuden a entendre el text, però que limiten considerablement els comentaris. Aquest darrer criteri és el que se segueix en els darrers volums publicats a la Biblioteca Barcino.

► El sistema d'anotació de textos de Manícula permet afegir notes culturals i històriques i comentaris de passatges de les darreres obres publicades a la Biblioteca Barcino.

 1. Homilies d'Organyà, edició trilingüe (català, castellà i anglès) amb el facsímil del manuscrit. A cura d'Amadeu-J. Soberanas i Andreu Rossinyol; traducció de Mònica Barrieras i Robert D. Hughes. 2004.
 2. Francesc Eiximenis, Llibres, mestres i sermons. Antologia de textos. A cura de David Guixeras i Xavier Renedo. 2005.
 3. Ausiàs March, Per haver d'amor vida. Antologia comentada. A cura de Francesc J. Gómez i Josep Pujol. Primera edició: 2008. Segona edició: 2018.
 4. Llibre de Sent Soví. A cura de Joan Santanach; prefaci de Carme Ruscalleda. 2006
 5. Ramon Llull, Llibre de contemplació. Antologia. A cura de Josep E. Rubio. 2009.
 6. Bernat Desclot, Llibre del rei En Pere. A cura de Stefano M. Cingolani. 2010.
 7. Arnau de Vilanova, Tractat sobre l'amor heroic. A cura de Michael McVaugh; traducció i notes de Sebastià Giralt. 2011.
 8. Ramon Llull, Vida de mestre Ramon. A cura d'Anthony Bonner. 2013.
 9. Ramon Llull, Desconhort de nostra Dona. A cura de Simone Sari; traducció de Marta Marfany. 2016.
 10. Ramon Llull, Romanç d'Evast e Blaquerna. A cura d'Albert Soler i Joan Santanach; notes de Maria Toldrà. 2016.
 11. Ramon Llull, Llibre de meravelles. A cura d'Anthony Bonner, amb la col·laboració de Lola Badia, Antònia Carré i Eugènia Gisbert; introducció de Lola Badia. 2017.
 12. Joan Pujol, Els poemes de Lepant. A cura d'Eulàlia Miralles i Pep Valsalobre. 2020.
 13. Versos per vèncer. Antologia de la Guerra dels Segadors (1640-1652). Volum I. A cura d'Eulàlia Miralles. 2020.
 14. Jaufré. A cura d'Anton M. Espadaler. 2021.
 15. Bestiari medieval. A cura de Llúcia Martín Pascual. 2022.