Vés al contingut

Taller d'anotació

Amb l'objectiu de superar alguns dels límits que presenten l'anotació de textos i la publicació en paper d'edicions anotades, Manícula: taller d'edició i anotació de textos planteja un nou sistema de treball i de publicació de les anotacions de textos.

  • Un equip d’especialistes treballa en l’anotació de les obres publicades en paper, o en curs de publicació, mitjançant una interfície informàtica de treball col·laboratiu.
  • Les notes són hipertextos que fan referència a paràgrafs concrets d’obres que es publiquen en paper a la Biblioteca Barcino.
  • La divisió i la identificació de les obres en parts, capítols i paràgrafs, o bé en diferents poemes, estrofes i versos en el cas de les obres en vers, permet relacionar les notes amb els passatges concrets del text als quals fa referència.
  • Els lectors poden consultar les notes mitjançant la nostra pàgina web a mesura que s’enllesteixen i es publiquen.
  • Les notes són sempre susceptibles de modificació, ampliació, correcció i millora.
  • Els lectors poden accedir a una versió sempre actualitzada de l'anotació d'un text publicat.

Aquest sistema d'anotació virtual pretén fer possible, d'una banda, la divulgació de les obres editades en un temps raonable i, de l'altra, facilitar l’accés dels lectors a l’aparat d’anotació a mesura que s’elabora i es va actualitzant.

A través del taller d’anotació de Manícula els lectors poden accedir al treball progressiu d'elaboració de l'aparat de notes de diverses obres i d'un glossari temàtic, en el qual es recullen alguns conceptes generals sobre el context ideològic, religiós, científic, històric i literari propi del període de producció dels textos.