Vés al contingut

Tipus d'edicions

Hi ha diferents tipologies i models d'edició, és a dir, diferents maneres de presentar els textos del passat.

Aquestes tipologies es poden distingir en funció de l'interès concret que suscita un text conservat, dels objectius que es persegueixen amb l'edició del text i dels destinataris als quals va adreçada cada edició. Aquests factors, a més, condicionen alguns aspectes tècnics que també caracteritzen els diferents tipus d'edicions: els criteris de reproducció, de transcripció i d'edició que cal aplicar en cada cas i el grau d'intervenció de l'editor com a mediador entre el testimoni original i el lector.

En aquest apartat es presenten alguns dels tipus d'edició més significatius que es poden utilitzar per als textos antics.