Vés al contingut

Tast de Clàssics

Tast de Clàssics és una col·lecció de l'Editorial Barcino iniciada l'any 2011.

Ofereix edicions dels grans clàssics de la literatura catalana antiga adaptades a la llengua moderna per escriptors i poetes actuals.

 

L'objectiu principal d'aquesta nova col·lecció és apropar els títols més representatius de les lletres catalanes antigues a un públic ampli, no necessàriament avesat a llegir textos antics. De fet, es tracta d'una iniciativa, en bona part, indestriable de la creació de la plataforma Amics dels Clàssics, que proposa una gran varietat d'activitats destinades a afavorir la familiaritat del públic general amb els principals autors de la literatura antiga en llengua catalana.

Amb la voluntat d’arribar a un públic tan ampli com sigui possible, als volums de Tast de Clàssics s’eviten aquells aspectes que suggereixin un destinatari acadèmic o escolar. Els llibres són, en conseqüència, de mides molt manejables i d’extensió reduïda. Tota la informació contextual i interpretativa, d’orientació essencialment divulgativa, es concentra a les introduccions, de no pas més d’una quinzena de pàgines. S’hi prescindeix, per tant, d’estudis erudits, d'aparats filològics, de notes a peu de pàgina o de glossaris. I també, tenint en compte el destinatari general que es busca, d’exercicis dedicats a confirmar la comprensió lectora dels estudiants. En canvi, s'aposta per remarcar al màxim el valor literari de les obres. No es tracta només de fer accessibles uns títols escrits fa uns quants segles, i que per això mateix sovint fan respecte, sinó també de remarcar-ne la vigència literària.

Els volums d'aquesta col·lecció parteixen de les edicions més fiables de les obres i presenten el text adaptat a la llengua moderna, és a dir, a un llenguatge actualitzat. Escriptors i poetes actuals són els responsables d'adaptar els textos amb un llenguatge proper i entenedor que, alhora, en faci evident la qualitat literària. El grau d’aproximació formal a l’original i, no cal dir, l’estil adoptat, pot variar a cada volum, segons quin hagi estat el criteri de l’adaptador, però es vetlla perquè no es traeixi en cap cas el sentit de l'original.

Una invitació a gaudir dels grans autors i dels títols més destacats de la literatura catalana antiga des d’una sensibilitat contemporània. I a conversar-hi des del present.

Tast de Clàssics és la primera col·lecció de textos catalans antics que, de forma sistemàtica, encarrega les versions actualitzades a escriptors contemporanis, és a dir, amb obra literària pròpia. D'aquesta manera es pretén que el criteri de fidelitat i respecte a l’original es conjugui amb una llengua literària actual i amb unes solucions estètiques i retòriques que ajudin a posar de manifest la qualitat i l’ambició literàries dels textos originals.

 

Els títols publicats són representatius de la diversitat de la producció medieval: novel·les, poesia, diàlegs, narrativa religiosa i espiritual, cròniques, exemples, etc.