Vés al contingut

Els Nostres Clàssics (ENC)

Els Nostres Clàssics (ENC) és la col·lecció més reconeguda de l'Editorial Barcino. Va ser fundada, com l'editorial, l'any 1924 per Josep Maria de Casacuberta.

Ofereix edicions crítiques de textos catalans antics, des dels orígens fins a la Renaixença.

Formada per un catàleg de més de cent setanta volums, aquesta col·lecció és el projecte editorial de textos catalans antics que ha gaudit d’una major continuïtat en el temps.

La sèrie Els Nostres Clàssics va néixer amb l’objectiu de facilitar als lectors catalans l’accés a les obres medievals de referència en llengua catalana, és a dir, als clàssics nostres. Amb el temps ha esdevingut un referent d'edició crítica de textos catalans antics, que parteix dels criteris de la crítica textual moderna i que ofereix un catàleg d'allò més ampli, tant pel que fa a l'abast cronològic com a la tipologia d'obres (originals i traduccions, poesia, narrativa, diàlegs, epístoles, tractats, ordinacions, sermons, etc.).

Al llarg dels més noranta anys d’existència de la col·lecció, els criteris d’edició han evolucionat i s’han adaptat a destinataris i objectius diversos, segons el moment històric i les circumstàncies en què s’ha hagut de desenvolupar la tasca editorial. Durant els primers anys, la col·lecció tenia un propòsit sobretot divulgatiu, que es posava de manifest en el format dels volums publicats, en la normalització de l'ortografia del text base d’acord amb el model impulsat per l’Institut d’Estudis Catalans, en els materials que acompanyaven els textos (breus introduccions, notes al final dels volums, glossaris) i en l'addició de poques indicacions filològiques explícites. A partir dels anys 40 i 50, però, la col·lecció va accentuar el rigor filològic en l'edició dels textos i va començar a oferir uns volums més especialitzats, que proposen un establiment del text complet fonamentat en l'examen de tots els testimonis coneguts, incorporen aportacions contextuals rellevants, notes a peu de pàgina i aparat crític.

La coordinació dels projectes editorials de Barcino ha anat a càrrec de Josep Maria de Casacuberta (1924-1985), d'Amadeu-J. Soberanas (1985-2005), Joan Santanach (2005-2019) i, des de 2019, d'Oriol Magrinyà.

Un consell assessor, integrat per catedràtics, professors i estudiosos d’arreu dels països catalans, vetlla per la qualitat filològica i el manteniment del rigor científic que ha caracteritzat l’editorial des de la seva fundació.

Les edicions d'Els Nostres Clàssics són a cura de filòlegs i especialistes de reconegut prestigi.

 

Actualment el catàleg d'Els Nostres Clàssics s'organitza en dues sèries diferents.

 

Autors Medievals

Aquesta sèrie, composta per més de cent setanta volums, inclou textos catalans produïts durant l’edat mitjana i l'inici de l'edat moderna.

S'hi poden trobar textos d'autors com Bernat Metge, Ramon Llull, Joanot Martorell, Ramon Muntaner, Anselm Turmeda, Jaume Roig, Francesc Eiximenis, sant Vicent Ferrer, Antoni Canals, Arnau de Vilanova, Bernat Desclot, Gabriel Turell, Andreu Febrer, Ausiàs March, Gilabert de Pròixida, Francesc Moner, Felip de Malla, Francesc Ferrer, Pere March, Jaume March, Romeu Llull, el rei Jaume I, Pere Miquel Carbonell, Pere Serafí, Jordi de Sant Jordi, Lluís Alcanyís; obres com les Homilies d’Organyà, el Consolat de mar, els Usatges de Barcelona, els Furs de València, epístoles privades, textos teatrals, tractats de cavalleria, novel·les exemplars, lletres de batalla, cançons nadalenques, bestiaris, textos culinaris; o bé traduccions, és a dir, versions catalanes medievals de textos de Dante, Boccaccio, Joan de Gal·les, Gregori Magne, Marco Polo, Albertano da Brescia, Domenico Cavalca, Brunetto Latini, Antonio Beccadelli el Panormita, Sèneca o Girolamo Manfredi. 

La sèrie Autors Medievals integra tots els títols publicats dins l'antiga Sèrie A, que inclou 140 volums de petit format (dotzè o octau), i els més de trenta volums que originàriament formaven la Sèrie B.

 

Autors Moderns

Aquesta sèrie ofereix edicions de textos catalans produïts durant l'edat moderna.

S'hi poden trobar textos del Baró de Maldà, dels cronistes Joaquim Aierdi i Miquel Parets, Pau Puig, textos teatrals, o altres cròniques.

Anteriorment la sèrie Autors Moderns es coneixia amb el nom de Biblioteca del Baró de Maldà.