ha fets matar los llurs ambaixadors 

Instàncies de l'edició

ha fets matar los llurs ambaixadors

ha fets matar los llurs ambaixadors

fets matar [P] | fets fer LN1V (matar add. V), fet matar N2 | fets fer morir R