Vés al contingut

Blaquerna respongué: —Qui feia sostenir tribulacions i mort a santa Caterina i a...

Instàncies de l'anotació
Romanç d'Evast e Blaquerna Capítol 6 Paràgraf 10
Etiquetes
filosofia moral
hagiografia
vida contemplativa, ermitans

Blaquerna no tem les dificultats que haurà de passar durant l’ermitatge i per fer veure a Natana el grau de patiment que es pot arribar a resistir per l’amor de Jesucrist, al·ludeix a tres santes emblemàtiques en l’hagiografia medieval i, per tant, ben conegudes pels lectors de la novel·la: santa Caterina, representant de la intel·ligència; santa Eulàlia, emblema de la virginitat, i santa Margarida, protectora de les parteres i de les dones embarassades. Totes tres esdevindran un model recurrent en el Blaquerna; Natana, en el dinovè capítol (Llull 2016: 19 § 1, p. 147):

cogitava en la passió de Jesucrist e en los treballs e la mort de santa Caterina, santa Eulàlia, santa Magdalena, que sostengueren per l’amor de Déu en aquest món.

Blaquerna, doncs, escull com a model tres santes; ara bé, no s’està d’apuntar: “Si elles, que eren de poca edat i dones, […] jo que sóc home”. No es pot perdre vista que Ramon Llull era home del seu temps i compartia, per tant, la visió que “hom és pus noble e pus forts e pus savi criatura que fembra” (Llull 2017, VIII, 48 § 5, p. 273).