Vés al contingut

Del naixement de Blaquerna i del seu nodriment

Instàncies de l'anotació

L’educació i les atencions que rep Blaquerna, com a nadó i com a infant, es basen en el que Llull mateix recomana a la seva Doctrina pueril: la novel·la converteix en narració el que el tractat, al capítol 91 “De la manera segons la qual hom deu nodrir son fill”, exposa com a instrucció (Llull 2005: 251-256). En un i altre cas, l’originalitat de Llull radica en el fet d'integrar informacions que provenen de fonts pedagògiques (consells sobre educació: tutoria, estudis, formació religiosa) i de fonts mèdiques (consells sobre criança: alimentació, vestit, hàbits quotidians) i que normalment es transmetien per separat. Al llarg del present capítol, es fa referència a diversos termes propis de la filosofia natural i de la medicina galènica.