Vés al contingut

En caritat, paciència i humilitat vivien sempre Evast i Aloma. I els...

Instàncies de l'anotació
Romanç d'Evast e Blaquerna Capítol 2 Paràgraf 1

Llull presenta el naixement de Blaquerna com una recompensa que Déu dona a Evast i Aloma per la seva vida virtuosa, malgrat les dificultats inicials de la mare per concebre. Aquest motiu té una llarga tradició bíblica: diversos personatges destinats a una missió extraordinària neixen d'una mare estèril per un do de Déu (vg. Gn 18,11-14; Jt 13,2-5; 1S 1,5-27; Lc 1,5-25). En aquest esquema no és estrany que s'ometi qualsevol referència a l'engendrament o a les circumstàncies de l'infantament, de manera que el protagonista apareix a la vida dels seus pares de manera gairebé espontània.