Vés al contingut

En aquell dia féu cantar Evast missa solemne a un sant capellà,...

Instàncies de l'anotació
Romanç d'Evast e Blaquerna Capítol 2 Paràgraf 2

Llull insisteix en la vida virtuosa que és convenient que duguin els sacerdots sense, en cap cas, afirmar la invalidesa del sagrament del baptisme administrat per un ministre indigne, cosa que implicaria incórrer en donatisme, un moviment rigorista iniciat per Donat de Cartago (s. IV) contra el relaxament del clergat, al qual es va oposar sant Agustí i que va ser condemnat per l'Església. Que els batejats tinguessin diversos padrins i diverses padrines era habitual a l'època, tot i que hi havia disposicions eclesiàstiques que intentaven limitar-ne el nombre per evitar incompatibilitats matrimonials posteriors (els padrins i padrines d'un mateix infant es consideraven parents espirituals i no es podien casar entre ells; vg. Baucells 2004-07: I, 641-642).