Vés al contingut

Blaquerna tingué dida sana de cos per tal que de sana llet...

Instàncies de l'anotació
Romanç d'Evast e Blaquerna Capítol 2 Paràgraf 3

D'acord amb el que era habitual entre els grups benestants, immediatament després del seu naixement, es disposa que Blaquerna sigui alimentat per una dida i no per la seva pròpia mare. A l'edat mitjana es considerava que amb l'alletament es transmetien, a més de l'aliment, tota mena de qualitats físiques o morals; d'aquí la insistència en una tria acurada de la dona que ha d'alletar el nadó.

En la natura d'una persona, encara que predominava una de les complexions, calia que s'observés un cert equilibri entre totes quatre, que era el que permetia considerar que hom tenia una complexió bona. La respiració (l'alè), juntament amb el menjar, el beure, el dormir, el vetllar, etc., era un dels mitjans que tenia el cos per equilibrar les complexions i les qualitats.