Vés al contingut

En qual manera Natana fo eleta a abadessa

Instàncies de l'anotació
Etiquetes
Art
context històric
política

Al convent s'ha d'escollir qui serà la successora de l'abadessa, i Natana explica amb detall una art d’elecció que permet fer la tria amb garanties. Concretament, ensenya la teoria de votació que Llull havia presentat a Artificium electionis personarum (anterior al 1283) i que posteriorment recolliria també a De arte electionis (1299). El sistema del beat presenta variacions en cada reescriptura (Barenstein, Electorales [2013]: 90-91), però es manté inalterat en la base: la comparació per parelles. La introducció d’aquest punt de vista fa del model lul·lià un mètode innovador que anticipa cinc-cents anys els models electorals de Condorcet i Borda. Precisament perquè és capdavanter, Llull ha estat objecte de diversos estudis sobre teories de votació.