Vés al contingut

Filosofia

Instàncies de l'anotació
Etiquetes
ensenyament
filosofia moral
filosofia natural

Generalment, a l'edat mitjana, s'entén per filosofia allò que hom pot descobrir mitjançant la raó i l'observació, una disciplina que es fonamenta en principis evidents en ells mateixos. La teologia, en canvi, encara que també requereix l'argumentació racional, fa ús de les veritats revelades que es troben a les Sagrades Escriptures.

Els pensadors medievals tenien com a obres filosòfiques fonamentals les d'Aristòtil, que era anomenat significativament el Filòsof, i les dels seus comentadors àrabs.

La filosofia era objecte d'estudi a la facultat d'arts. Inclou diverses branques del saber, com la metafísica, ciència de l'ésser com a tal i dels primers principis i causes de les coses; la filosofia natural, estudi del món físic (cosmologia, biologia) i de l'ànima humana; matemàtiques; lògica; ètica.