Vés al contingut

Jesucrist honorat, Déu gloriós, senyor i creador del món i salvador del...

Instàncies de l'anotació

L'ús del terme llibre per identificar l'obra correspon a una denominació neutra i general que, al darrer capítol i al colofó, l'autor substitueix pel substantiu romanç, el qual permet definir el gènere narratiu de l'obra. Per a la qüestió del títol, vegeu Llull 2016: 11-12.

La causa final de l'obra es presenta d'acord amb la doctrina lul·liana de les dues intencions: la primera intenció del Blaquerna és "conèixer i estimar, lloar, servir i honorar Déu", mentre que la delectació que produeixi la lectura de l'obra serà una segona intenció, un mitjà per assolir aquesta finalitat. Per a una interpretació "intencional" de la novel·la, vegeu Ripoll Perelló 2012.