Vés al contingut

Treballem en el segon volum del Llibre de contemplació

Categoria

El Llibre de contemplació en Déu (vers 1271-1273) és la primera gran obra que va escriure Ramon Llull després de la seva conversió. Es tracta d'un llibre de proporcions colossals, que conté el que serà la producció lul·liana posterior, formulat com un vast himne de lloança adreçat a Déu en primera persona: un jo anònim que contempla totes les realitats espirituals i materials, humanes i divines, morals i socials.

D'aquesta obra, ens n'ha arribat un manuscrit, avui conservat a la Biblioteca Ambrosiana de Milà, i que, segons el colofó que el tanca, va ser acabat de copiar a Mallorca per un prevere anomenat Guillem Pagès el juliol de 1280 i és un dels més antics de tota la literatura catalana. Encara que ara fa un segle es va dur a terme una edició integral del Llibre de contemplació a la col·lecció "Obres originals de Ramon Llull" (ORL), que és la que hem llegit fins ara i sobre la qual s'han basat totes les que s'han fet fins al moment, els editors no van poder-se basar en el manuscrit copiat per Pagès i ho van fer en un manuscrit conservat a Palma.

Des de fa més de 20 anys, un equip de cinc persones treballa en l'edició del manuscrit de 1280. Van iniciar les tasques de transcripció i revisió Antoni I. Alomar i Aina Sitjes. Fa uns 10 anys Montserrat Lluch i Albert Soler es van afegir a les tasques d'edició; darrerament s'ha incorporat a l'equip Maria Toldrà.

El 2016 va veure la llum el volum I dels sis que està previst que tingui l'obra en la Nova Edició de les Obres de Ramon Llull. Per a final del 2019 està previst que aparegui el primer tom del volum II. La planificació preveu la finalització d'aquesta edició el 2026.

Hauran estat 30 anys de treballs per a una obra que Llull va escriure en només uns 3 anys!