Vés al contingut

Una postal nadalenca de Ramon Llull

Categoria

L'estampa del pessebre, amb l'infant Jesús acabat de néixer en un estable humil i fred, embolicat només amb un llençol, dins d'un llit pobre, és la imatge més reconeguda del naixement de Crist. Ramon Llull evoca aquesta escena en forma de poema a la cinquena part de la Medicina de pecat, en uns versos que dibuixen una postal nadalenca plena de tendresa i humilitat, que pretén estimular la devoció d'aquells que volen pregar i contemplar Déu.

Amb aquests versos lul·lians, us desitgem un bon Nadal!

Jesucrist, senyor! Ah, qui fos
en aquell temps que nasqués vós,
e vos vesés infant petit,
vostres carns nues e poc llit,
pobre de draps, ple de bontat.
Ah, com fora enamorat
en vós veser, tenir, tocar,
e contra ergull contrastar,
veent lo rei del cel e el tro
jaer en paubre llitelló!

Ramon Llull, Medicina de pecat, capítol V.6 ("D'oració de temps"), vv. 5405-5414. Text regularitzat a partir de l'edició crítica d'Anna Fernàndez-Clot (NEORL XVI).

Imatge: Bibliothèque nationale de France, ms. Rothschild 2529, f. 134r (Breviarium secundum ordinem Cisterciencium).