en no dubtar

Instàncies de l'edició

en no dubtar

movent los coratges d'aquells en no dubtar los aspres fets

en no H2P ] e no Inc H1, a no Ri