Vés al contingut

en puguen traure lo fruit

Instàncies de l'edició

en puguen traure lo fruit

a fi que per vostra virtut la comuniqueu entre els servidors e altres perquè en puguen traure lo fruit que es pertany

puguen HP, Inc ] pugueu Ri