Vés al contingut

los quals per eguals parts departia una clenxa

Instàncies de l'edició

los quals per eguals parts departia una clenxa

los quals per eguals parts departia una clenxa

departia | departien Inc | departien R

A més de la concordança, l'esmena té present la font del passatge, la versió catalana de la Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne, llibre VII: «los quals per aguals parts departia vna clenxa de blancor de neu» (Històries troianes, 101).