Vés al contingut

no es pot apagar

Instàncies de l'edició

no es pot apagar

apagar | cremar Inc | cremar R

Edició anterior Capítol 10 - Pàgina 115, línia 5 piadoses paraules advoque
Edició següent Capítol 13 - Pàgina 121, línia 11 tota Anglaterra sots la mia