piadoses paraules advoque

Instàncies de l'edició

piadoses paraules advoque

piadoses paraules advoque, raonablement han tengut en mi força les tues doloroses llàgrimes

advoque [HP] | aduoque Inc | advoquen R

Comentari

Entenc: 'I si la veritat advoca les teves paraules, amb raó han tingut en mi força les teves llàgrimes.' L'esmena es justifica per la font: «E, posat cars de veritat les tues prudents paraules advoque, rahonablament tingueren en mi força ans que, mon delliber essent publicat, justament me hagués obligat a la exequtió de tal empresa.» (Corella, Medea; Proses, 211)