Vés al contingut

En aquella ciutat hi havia una dama noble i molt ben acostumada,...

Instàncies de l'anotació
Romanç d'Evast e Blaquerna Capítol 1 Paràgraf 5

El treball propi d’una dama de posició com Aloma és el regiment d’una casa amb diversos servents, que també és presentat com una forma d’esquivar l’oci i d’aconseguir la virtut (cf. § 13).