En aquella ciutat hi havia una dama noble i molt ben acostumada,...

Instàncies de l'anotació

El treball propi d’una dama de posició com Aloma és el regiment d’una casa amb diversos servents, que també és presentat com una forma d’esquivar l’oci i d’aconseguir la virtut (cf. § 13).