Vés al contingut

Quan Evast hagué concebut i deliberat en la seva voluntat d’estimar l’orde...

Instàncies de l'anotació
Romanç d'Evast e Blaquerna Capítol 1 Paràgraf 4

La idea que la noblesa de llinatge afavoreix la virtut, encara que no n’és una condició suficient, és un lloc comú medieval, present ja en Aristòtil (Política III,7) i en sant Tomàs d’Aquino; apareix amb freqüència en Llull: així, al Llibre de l’orde de cavalleria, es defensa que el cavaller, “per nobilitat de coratge, s’enclina pus tard a malvestat e a engany e a vils fets, que altre home” (II § 7; Llull 1988: 175); també és al darrere de la moralitat del Llibre de les bèsties, en què la participació en el govern de bèsties de baixa condició i, per tant, proclius a la corrupció, és causa del desastre del govern del rei Lleó.

El matrimoni d’Evast, pertanyent a la burgesia urbana, i Aloma, pertanyent a la noblesa, té un caràcter exogàmic, entre membres de dos estaments diferents.