Vés al contingut

En una ciutat s'esdevingué que un dispost jove gentil home, fill d'un...

Instàncies de l'anotació
Romanç d'Evast e Blaquerna Capítol 1 Paràgraf 1
Etiquetes
context històric
laics

Tot i que Evast és un burgès, renunciarà a viure de les seves rendes i voldrà dedicar-se a la mercaderia per evitar ociositat, per prudència material i també en senyal d’humilitat (§ 12); al capítol 79 de la Doctrina pueril (§§ 9, 11), ja s’adverteix dels perills de la vida ociosa que acostumen a portar els burgesos.

És remarcable la preparació intel·lectual que l’autor atribueix a Evast i la seva competència respecte del llatí i de qualsevol mena d’escrit.