Vés al contingut

Anna Fernàndez-Clot

Universitat de Barcelona

Llicenciada en Filologia Catalana (2010) i doctora en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat de Barcelona (2017).

Membre del Centre de Documentació Ramon Llull i del Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana. És investigadora postdoctoral al projecte ERC Ioculator seu Mimus. Performing Music and Poetry in Medieval Iberia, dirigit per la Dra. Anna Alberni, del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UB. Coordina el portal Manícula: taller d'edició i anotació de textos. Ha participat en l'elaboració de la Base de Dades Ramon Llull, del Diccionari de Textos Catalans Antics i del Nou Glossari General Lul·lià, i col·labora en l'edició de la sèrie NEORL. És coautora de l'edició crítica del segon volum del Llibre de meravelles (NEORL XIII) i autora de l'edició crítica de la Medicina de pecat de Ramon Llull (NEORL XVI). Ha publicat diversos treballs sobre la producció poètica de Ramon Llull.

Articles signats

Manícula amb cos de drac

Signe traçat al marge d'un text que representa una mà, a vegades amb el dit índex estès, per cridar l'atenció sobre un fragment determinat.

Categoria
NEORL XV
Edició crítica de Francesc Tous Prieto

Acaba de sortir el volum XV de la col·lecció NEORL, que conté l'edició crítica de dos reculls de proverbis lul·lians: els Mil proverbis (1302) i els Proverbis d'ensenyament (1309?). Aquesta edició, a cura de Francesc Tous Prieto, s'ha beneficiat d'un estudi sistemàtic sobre l'ús de les formes sentencioses i proverbials en l'obra de Llull i és la primera edició crítica que té en compte la totalitat de la tradició textual de cada col·lecció.

Categoria
NEORL, Medicina de pecat

Acaba de sortir publicat el volum XVI de la col·lecció NEORL, que conté l'edició crítica de la Medicina de pecat de Ramon Llull. L’Anna Fernàndez-Clot, editora del text, ens parla d’aquesta obra en vers i de la transmissió que ha tingut.

Categoria

Glossari