De totes coses de menjar fou Blaquerna acostumat per tal que natura...

Instàncies de l'anotació

Els efectes nocius del vi fort, el vi amarat i les salses fortes s'enumeren al següent passatge de la Doctrina pueril (cap. 91, § 9):

Vi massa forts destruu la calor natural e l’enteniment e abreuja los dies; e vi massa amarat és ocasió que hom sia embriac si beu vi fort. E salses forts cremen les humors e destruen lo cervell e la calor natural.

(Llull 2005: 253)