Vés al contingut

Fortment se meravellà Blaquerna del dol que el Primer Manament havia, al qual demanà què era...

Instàncies de l'anotació
Romanç d'Evast e Blaquerna Capítol 42 Paràgraf 6
Etiquetes
Bíblia

El primer manament llegeix un llibre on estan escrits els noms dels qui seran salvats i condemnats, de manera que fa referència a un tema que ja apareix a l'Antic Testament:

Ha quedat escrit en un llibre, perquè davant el Senyor hi hagués constància dels qui creuen en ell i reverencien el seu nom (Mal 3,16).

I és esmentat en diversos moments en el Nou Testament (Flp 4,3; Ap 3,5; 20,15; 21,27).