Vés al contingut

Molt fortment fo meravellat Blaquerna quan hac llestes les paraules que eren escrites sobre el portal e tocà a la porta...

Instàncies de l'anotació
Romanç d'Evast e Blaquerna Capítol 42 Paràgraf 3
Etiquetes
cavalleria
narrativa en prosa

Al costat del bosc, el castell és l’espai per excel·lència de la novel·la cavalleresca, i una de les seves característiques és que en general no resulta fàcil accedir-hi. Perceval, per exemple, ha de “passar per un pont tan feble, que creu que a penes el sostindrà” (Chrétien de Troyes 1989: 57) per accedir a Belrepeire, el castell d’El conte del Graal. En el cas de Blaquerna, la prova per entrar al palau consisteix a demostrar que no és “desobedient als deu Manaments”.

Més enllà de presentar punts de contacte amb la novel·la cavalleresca en general, aquestes limitacions d’accés mostren una equivalència amb les ‘aventures’ que, a la Questa del Sant Graal, estan reservades només per a Galaad. Aquest personatge s’asseu al Seient perillós (cap. 9), extreu una espasa d’on sempre havia estat clavada (cap. 13) i porta un escut potencialment mortal per a qui no sigui l’escollit per dur-lo (cap. 32).

L’habilitat amb què Galaad supera les proves i la facilitat amb què Blaquerna entra al palau dels deu Manaments insinuen que les aventures que viuen tots dos personatges els estan reservades específicament. La idea que el protagonista de la novel·la lul·liana és “l’escollit” es ratifica al capítol 48: d’una comitiva de quatre, només Blaquerna serà ben rebut al palau de Valor (cap. 48, § 8, p. 233).