Vés al contingut

Pregada fo Natana per totes les dones que digués la manera segons la qual per art poguessen trobar…

Instàncies de l'anotació
Romanç d'Evast e Blaquerna Capítol 24 Paràgraf 3
Etiquetes
context històric
política

Segons la teoria de votació, totes les monges en conjunt han de triar un grup reduït de religioses que seran les que elegiran l’abadessa. L’apunt s’ha considerat un indici de la voluntat lul·liana de trobar una solució de compromís als principis oposats de maior pars —la majoria— i sanior pars —la part més qualificada. Dit d'una altra manera, s’ha plantejat que Llull pretén combinar la democràcia amb la possibilitat de donar una veu preeminent als electors més ben qualificats (London i McLean, Voting [1992]: 27). Consegüentment, s'hi ha vist de fons el compromissum, un dels mètodes d’elecció propis de l’Església, i que consistia a delegar la decisió a un petit grup de votants determinat per unanimitat (Barenstein, Electorales [2013]: 87).