Vés al contingut

Els materials d'edició del nou Tirant lo Blanc

Categoria

El novembre de 2021 Josep Pujol va publicar una nova edició del Tirant lo Blanc de Joanot Martorell (Editorial Barcino, Biblioteca de clàssics catalans, 1). Va prendre com a base el text de la darrera edició de Martí de Riquer (Barcelona: Ariel, 1979, reimpresa el 1990), però va confrontar-lo amb els facsímils dels exemplars conservats de les edicions de 1490 i 1497 i amb les dues edicions modernes d'Albert Hauf (1990 i 2004) i de Joan Perera (1995). El nou text presenta 400 discrepàncies respecte de l'edició de Riquer perquè s'ha restituït la lliçó dels incunables on Riquer havia esmenat, o perquè s'ha introduït una esmena al text dels incunables que Riquer seguia. Ara hem recollit totes aquestes diferències de manera que el lector pugui entendre el sentit de les esmenes introduïdes.

D'aquesta manera, amb els materials d'edició del Tirant lo Blanc inaugurem el Taller d'Edició de Manícula. Clicant damunt el passatge recollit, el lector trobarà, per aquest ordre, l'esmena proposada, la lliçó dels incunables del Tirant i la lliçó editada per Riquer. Quan l'esmena introduïda havia estat proposada en les edicions de Hauf o Perera, s'indica abreujadament entre claudàtors. La comparació entre el text editat, la lliçó de les edicions antigues i la solució de Riquer permet generalment entendre la raó de les esmenes (algunes, com ara la regularització de noms propis corromputs, responen a la voluntat de facilitar la lectura sense sobrecarregar les notes); quan la raó no resulta aparent, o requereix una justificació addicional, s'exposa en forma de comentari el fonament de l'esmena. Sovint, l'esmena es fonamenta en el coneixement de la font literària integrada per Martorell en el text del Tirant; en aquests casos, es dona el text que ha servit per a la restitució, tot indicant-ne l'edició de procedència.

El resultat és una edició que millora el text de què disposàvem i que  ha revisat a fons la puntuació, la separació de paràgrafs i la modernització gràfica, les errates tipogràfiques advertides i alguns pocs errors de transcripció o d'interpretació gràfica.