Vés al contingut

Ramon Llull va amagar els alcavots i les alcavotes

Categoria

En els treballs d'edició del Llibre de contemplació de Ramon Llull ens trobem amb una sorprenent variant en els manuscrits: el més antic conté un passatge sobre els alcavots, les alcavotes i l'alcavoteria, que ha estat substituït a la versió llatina de l'obra, dirigida pel mateix Llull, i en manuscrits catalans posteriors per un passatge que parla dels corredors de mercaderies. Per què va voler amagar Llull aquest innoble ofici?

Aquest és el text que, al manuscrit de la Biblioteca Ambrosiana de Milà (1280) del Llibre de contemplació, parla de l'ofici d'alcavoteria (cap. 122):

Tot lo pus vil mester e el pus sutze que nós veem en tot lo món, Sényer, és mester d'alcavoteria; cor alcavot e alcavota és, Sényer, mitjancer entre home e fembra, on s'engenra luxúria, qui és la pus sutza cosa e la pus pudenta de tot lo món. On, beneït siats vós, Sényer, car per contrari exemple...

I aquesta és la versió del mateix passatge que, seguint la traducció llatina de l'obra impulsada per Llull, dona el manuscrit de la Biblioteca de la Sapiència de Palma, uns anys posterior:

Enaixí com d'ofici de correteria segueix gran profit a aquells qui venen e compren...


La raó per la qual Llull va modificar tan dràsticament la seva pròpia obra, i va decidir no parlar d'alcavots i sí de corredors de comerç, la trobem en el text que segueix aquest passatge, que és (ni més ni menys!) una comparació d'un o altre ofici amb l'encarnació de Jesucrist:

...podem veer cogitant que la vostra humana natura ha lo pus excel·lent ofici qui ésser pusca, car aquella és, Sényer, mitjancera entre la vostra deïtat e lo vostre poble...

És clar que, en traduir la seva obra al llatí, Llull devia trobar que no havia estat afortunada la comparació entre l'alcavoteria i l'encarnació, encara que fos per contraris, va canviar la imatge per la del mitjancer de comerç, i va fer modificar també la versió catalana del Llibre de contemplació. Com que fins ara no hem llegit el passatge original, s'esdevé que els mots alcavot, alcavota i alcavoteria no havien estat mai registrats en l'obra de Llull.