dels cavallers anglesos, qui, molts dies

Instàncies de l'edició

dels cavallers anglesos, qui, molts dies

dels cavallers anglesos, qui, molts dies

anglesos, qui | anglesos Inc | anglesos R

Comentari

L'esmena parteix de la font, el paràgraf inicial de la Tragèdia de Lançalot de Lluís Gras: «Aflaquint de jorn en jorn e deixant-se anar los ànimos ociosos dels cavallers de la Taula Redonda qui longament, en pau e en repòs relexats, folgat havien...» (Tragèdia Lançalot, 4-5)