Vés al contingut

Eloi Bellés

Vaig estudiar el grau en Filologia Catalana (UB, 2016, premi extraordinari de grau 2017) i el màster en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes (UB – UAB, 2017). També he fet el Postgrau de Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes (UB, 2018).

Actualment soc investigador predoctoral al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona gràcies a un ajut FI de la Generalitat de Catalunya, on redacto la tesi doctoral Ideologies lingüístiques en gramàtiques i diccionaris catalans del segle XIX. Gràcies a una beca de l’Institut Menorquí d’Estudis també preparo l’edició de l’obra lexicogràfica de Josep Hospitaler.

M’interessen els aspectes relacionats amb les ideologies lingüístiques, la lexicologia, la gramatología i el procés de normativització del català. M’interessa molt, també, la història de la llengua, especialment la llengua antiga, i la manera com configura els dialectes actuals.

Abans de fer el doctorat he col·laborat amb del Centre de Documentació Ramon Llull (UB) i amb el projecte de digitalització de l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (CSIC – UB).

 

 

Articles signats

Anotacions

Glossari