Vés al contingut

Romanç d'Evast e Blaquerna

 

El Romanç d'Evast e Blaquerna, enllestit a la ciutat llenguadociana de Montpeller vers el 1283, és una de les obres literàries més conegudes de Ramon Llull.

Es tracta d'un relat extens i sostingut, proper al que avui considerem una novel·la. L'autor hi narra la biografia exemplar de Blaquerna, des del seu naixement en una família burgesa benestant fins a la seva senectut. Al llarg de les cinc parts de què està compost el llibre, dedicades a cinc estaments diferents, Llull ens hi ofereix una àmplia panoràmica de la vida a l'edat mitjana. Blaquerna, en el seu intens i activíssim periple vital, recorre els diversos estaments reformant-los i afavorint que la humanitat s'allunyi de l'error, i arribarà a ser escollit papa. Des d'aquesta posició establirà les bases de la reforma del conjunt de la cristiandat i, en el fons, de la humanitat completa. L'èxit de les seves reformes li permet retirar-se, ja en la vellesa, en un eremitori, on redacta en la ficció un dels llibres més remarcables de tota la literatura medieval europea: el Llibre d'amic e amat.

Edicions de referència

  • Romanç d'Evast e Blaquerna, ed. Albert Soler i Joan Santanach. Palma: Patronat Ramon Llull, 2009 (NEORL VIII).
  • Romanç d'Evast e Blaquerna, ed. Albert Soler i Joan Santanach; col. Maria Toldrà. Barcelona: Editorial Barcino, 2016 (Biblioteca Barcino 10).

Anotacions de l'obra